Π.Υ.Σ.Δ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Tηλ .: 22810-84628

Χρήσιμα

Για αναγνώριση μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών

Μεταπτυχιακός τίτλος στη δεύτερη ειδικότητα 

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών αντί τίτλου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠ.Π.Ε.Θ.-ΓΙΑ-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ

12-8-2022_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠEΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΑΕΙ – ΠΡΟΣΟΧΗ (Δεν απαιτείται γνωμοδότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αλλά οπωσδήποτε απαιτείται η γνωστοποίηση της απασχόλησης προς τη Δ.Δ.Ε.)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (απαιτείται απόφαση Δ.Δ.Ε. χωρίς γνωμοδότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

(4) εμφανίσεις