Εξυπηρέτηση Πολιτών

Εξυπηρέτηση πολιτών

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε ανακοινώσεις που αφορούν όλους τους πολίτες, και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές/τριες. Κυρίως θέματα ισοτιμίας τίτλων σπουδών, αντιστοιχίας τάξεων και Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

 

(0) εμφανίσεις