Αναζήτηση Αποζημιώσεων

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να δείτε τα ποσά που έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό σας ή πρόκειται να πιστωθούν σύντομα και αφορούν σε έκτακτες αποζημιώσεις (οδοιπορικά, υπερωρίες, επιτροπές Πανελληνίων, Κ.Π.Γ., κ.λ.π.) από 1/1/2012 και μετά.

http://dide.kyk.sch.gr/apps/oik/ektaktes_2015/_(από 1/1/2015 έως 31/12/2015)

http://dide.kyk.sch.gr/apps/oik/ektaktes_2014/ από 1/1/2014 έως 31/12/2014)

http://dide.kyk.sch.gr/apps/oik/ektaktes_2013/ (από 1/1/2013 έως 31/12/2013)

http://dide.kyk.sch.gr/apps/oik/ektaktes_2012/ (από 1/1/2012 έως 31/12/2012)

(1) εμφανίσεις