Χρήσιμες Συνδέσεις

Περιφερειακή Διεύθυνση ΔΔΕ Κυκλάδων
http://naigaiou.pde.sch.gr/
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων
http://dipe.kyk.sch.gr/
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
http://www.minedu.gov.gr/
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
http://www.iep.edu.gr/index.php/el
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
http://www.sch.gr
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
http://www.nlg.gr/
Βιβλιοθήκες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
http://www.lib.uoa.gr/

(4) εμφανίσεις