Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σας ανακοινώνουμε ότι η λειτουργία του Γραφείου ΣΕΠ βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή, λόγω συνταξιοδότησης του Υπευθύνου και μέχρι την προκήρυξη της θέσης και την ανάληψη υπηρεσίας του επόμενου Υπευθύνου.

 Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό:

α) στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους:
* σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,
* σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών της   Γ΄ τάξης  του Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή,

β) στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022-23_v3

Διόρθωση συντελεστών βαρύτητας ΕΠΑΛ:  Συντελεστές βαρύτητας ΕΠΑΛ

ΕΠΑ.Λ. Παρουσίαση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ.2022.v1-2

Ενημέρωση για τις ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΕΙ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΣΤΗΝ-3ΘΜΙΑ-ΕΚΠΑ-ΧΩΡΩΝ-ΕΕ-2021-sep4u

ΥΑ_2021_11_18_148469__συντελ_βαρύτητας_Πανελ_ΓΕΛ_2022

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ_ΕΠΑΛ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ_2022_ΤΕΛΙΚΟ

 

 

 

(0) εμφανίσεις