Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Για ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ86:

Τοποθέτηση με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1 / 33 / 11596 / Ε3/01-02-2023 (Α.Δ.Α. ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ sym02-dekyk1@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (1η θέση) Σχολεία επιστημονικής ευθύνης: σελ 23 της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-03-2023 (Φ.Ε.Κ. 1964/Β΄/27-03-2023)

196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ sym02-dekyk2@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (2η θέση) Σχολεία επιστημονικής ευθύνης: σελ 23 της υπ’ αριθμ.  Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-03-2023 (Φ.Ε.Κ. 1964/Β΄/27-03-2023)

182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ sym03-dekyk@sch.gr ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ sym04-dekyk@sch.gr ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ sym06-dekyk@sch.gr ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ sym11-dekyk@sch.gr ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

———————————– ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

 

Για τους υπόλοιπους κλάδους:

Τοποθέτηση με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/184/40985/Ε3/06-04-2023 (Α.Δ.Α. 9ΟΚΡ46ΜΤΛΗ-ΒΣΘ) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔ. E-MAIL
169428 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 pleontopoulou@sch.gr
213517 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ05 orandor1@sch.gr
184512 ΖΩΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ezotos@sch.gr
176929 ΣΟΦΡΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 ergani@sch.gr
603496 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ23 giavouk@sch.gr
702848 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ25 spirokil@outlook.com
616624 ΣΑΛΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ28 msalvara@sch.gr
606875 ΣΤΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ29 mstylidi@sch.gr
606921 ΚΩΛΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ30 athkoletta@sch.gr
157407 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ78 staven@sch.gr
169283 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ79.01 emerkour@sch.gr
208519 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 mkaryotaki@sch.gr
199196 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ81 mikatsipis@sch.gr
155091 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 vpapaeft@sch.gr
155131 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ83 stelkaragian@sch.gr
163230 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ84 stkoliopoulou@sch.gr
208409 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ85 gerantypas@sch.gr
192244 ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ87 rania1@sch.gr
155001 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ88 disotiropo@sch.gr
192030 ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ89 gtsironi@sch.gr
192133 ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ90 prozin@sch.gr

 

Παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων σε Σχολικούς Συμβούλους:

196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ sym02-dekyk2@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, Α ΕΝΟΤΗΤΑ

146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ sym02-dekyk1@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, Β ΕΝΟΤΗΤΑ

182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ sym03-dekyk@sch.gr ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, Γ ΕΝΟΤΗΤΑ

184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ sym04-dekyk@sch.gr ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, Δ ΕΝΟΤΗΤΑ

184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ sym06-dekyk@sch.gr ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Ε ΕΝΟΤΗΤΑ

228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ sym11-dekyk@sch.gr ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ

———————————– ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ποζαπαλίδου Σταυρούλα, (spozapali@sch.gr) Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Κυκλάδων αναλαμβάνει την παιδαγωγική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων και αναλαμβάνει επίσης και την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση.

Καθορισμός ενοτήτων σχ μον για την ανάθεση παιδ ευθύνης στους ΣΕ ΔΕ Κυκ

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης στους Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ Κυκ

27/03/2024: Προσωρινή ανάθεση της Ζ ενότητας σε άλλους Συμβούλους μέχρι την κάλυψη της θέσης του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ86

(0) εμφανίσεις