Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Για ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ86:

Τοποθέτηση με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1 / 33 / 11596 / Ε3/01-02-2023 (Α.Δ.Α. ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ charkon@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (1η θέση) Σχολεία επιστημονικής ευθύνης: σελ 23 της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-03-2023 (Φ.Ε.Κ. 1964/Β΄/27-03-2023)

196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dvasilei@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (2η θέση) Σχολεία επιστημονικής ευθύνης: σελ 23 της υπ’ αριθμ.  Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-03-2023 (Φ.Ε.Κ. 1964/Β΄/27-03-2023)

182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ iokaragi@sch.gr ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ namylon@sch.gr ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ rtsomareli@sch.gr ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ apontikas@sch.gr ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ konzervas@sch.gr ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (επιστημονική ευθύνη: όλες οι σχολικές μονάδες των Κυκλάδων)

 

Για τους υπόλοιπους κλάδους:

Τοποθέτηση με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/184/40985/Ε3/06-04-2023 (Α.Δ.Α. 9ΟΚΡ46ΜΤΛΗ-ΒΣΘ) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ e-mail
169428 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 pleontopoulou@sch.gr
213517 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ05 orandor1@sch.gr
176929 ΣΟΦΡΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 ergani@sch.gr
603496 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ23
giavouk@sch.gr
616624 ΣΑΛΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ28
606875 ΣΤΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ29 mstylidi@sch.gr
606921 ΚΩΛΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ30 athkoletta@sch.gr
169283 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ79.01 emerkour@sch.gr
208519 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 mkaryotaki@sch.gr
199196 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ81 mikatsipis@sch.gr
155091 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 vpapaeft@sch.gr
155131 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ83 stelkaragian@sch.gr
163230 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ84 stkoliopoulou@sch.gr
208409 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ85 gerantypas@sch.gr
192244 ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ87 rania1@sch.gr
155001 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ88 disotiropo@sch.gr
192030 ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ89 gtsironi@sch.gr
192133 ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ90

Παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων σε Σχολικούς Συμβούλους:

196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dvasilei@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, Α ΕΝΟΤΗΤΑ

146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ charkon@sch.gr ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, Β ΕΝΟΤΗΤΑ

182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ iokaragi@sch.gr ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, Γ ΕΝΟΤΗΤΑ

184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ namylon@sch.gr ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, Δ ΕΝΟΤΗΤΑ

184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ rtsomareli@sch.gr ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Ε ΕΝΟΤΗΤΑ

228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ apontikas@sch.gr ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ

178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ konzervas@sch.gr ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ποζαπαλίδου Σταυρούλα, (spozapali@sch.gr) Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Κυκλάδων αναλαμβάνει την παιδαγωγική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων και αναλαμβάνει επίσης και την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση.

Καθορισμός ενοτήτων σχ μον για την ανάθεση παιδ ευθύνης στους ΣΕ ΔΕ Κυκ

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης στους Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ Κυκ

(0) εμφανίσεις