Κατηγορία: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ)

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023