Άδειες

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2014_ΒΙΦΓ9-4ΘΑ

Αλλαγές που επήλθαν επί των αδειών που αναφέρονται στη γενική εγκύκλιο αδειών

Για αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_ΕΞΕ – ΚΠ – 105958 – 2018 -ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ

Για μόνιμους εκπαιδευτικούς

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠ-ΚΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 3 ΣΕ 5 ΕΤΗ

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4μηνης ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑ, N.4373_2016_άρ.31_τροποποίηση_αθλητικής άδειας και N.4479_2017_αρ.17_τροποποιηση_αθλητικής άδειας

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΈΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΤΑ

νεο! 2018 -ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και Ν.2621_άρ.2_παρ.3γ_Περι αναρρωτικής άδειας αποσπασμενων στο εξωτερικο

νέο! Ιούνιος 2018_ΕΞΕ – ΚΠ – 100239 – 2018 -ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΠΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_ΕΞΕ – ΚΠ – 105958 – 2018 -ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ

 

 

 

(0) εμφανίσεις