Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281082718 και 6952012447 (ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

 

Email: grfa@dide.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: blogs.sch.gr/grfasyr υπό κατασκευή

(2) εμφανίσεις