Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Υποδιευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τοµέων Εργαστηριακών Κέντρων µε θητεία έως 31/07/2027