Συντάκτης: Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων

Ενεργοποίηση 7μελών επιτροπών για την έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, χωρίς εξετάσεις