Συντάκτης: Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου έτους 2023