Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οδηγίες προς πολίτες
Βάσει των συνθηκών και σύμφωνα πάντα με την αρχή διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι: Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στα τηλέφωνα 22810-88019 και 22810-87994

Αιτήματα πολιτών μπορούν να στέλνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας:  mail@dide.kyk.sch.gr  ή fax: 22810-88376.
Θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.
Οι πολίτες που θα προσέρχονται στην υπηρεσία  καλούνται, στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  Διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Περισσότερες οδηγίες και χρήσιμο υλικό για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μπορείτε να βρείτε στην σελίδα: Covid-19 Ενημέρωση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ.