Συντάκτης: Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.