Πίνακες αιτούμενων μετάθεση

Ανακοινώνουμε τους παρακάτω πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών αιτούμενων μετάθεσης:

Αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ

Αιτήσεις μετάθεσης σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Αιτήσεις μετάθεσης σε μουσικά σχολεία

Αιτήσεις μετάθεσης σε καλλιτεχνικά σχολεία

Από 08/12/2017 μέχρι και 14/12/2017 θα γίνονται δεκτές ενστάσεις με fax, στο: 22810-88376.

(803) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...