Ενημέρωση για υποψήφιους/ες Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/E3/08-06-2017 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας ενημερώνουμε για το κάτωθι χρονοδιάγραμμα της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ) Κυκλάδων:

Δευτέρα 24/7/2017: Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πινάκα από το συμβούλιο επιλογής, ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε Κυκλάδων και αποστολή του προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου. Πρόσκληση από τη Δ.Δ.Ε.  Κυκλάδων για υποβολή δήλωσης προτίμησης για τις προς πλήρωση θέσεις Διευθυντών.

Τρίτη 25/7/2017: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά. Η δήλωση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση).

Πέμπτη 27/7/2017: Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από το συμβούλιο επιλογής.

Παρασκευή 28/7/2017: Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.

Τρίτη 1/8/2017: Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων στη Διεύθυνση Δ.Ε Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

(761) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...