Χρονοδιάγραμμα επόμενων συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ

22-05-2017: Διαμόρφωση οργανικών κενών μετά τις μεταθέσεις. Εύρεση οργανικών υπεραριθμιών

Ενημέρωση αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών για υποβολή αίτησης από εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι

26-05-2017: Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ενημέρωση εκπαιδευτικών που χαρακτήριζονται ως οργανικά υπεράριθμοι. Προθεσμία 10 ημερών για υποβολή αίτησης τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικό κενό της ίδιας ομάδας και αν αυτό δεν είναι εφικτό σε οργανικό κενό όμορης σχολικής μονάδας

6-6-2017: Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ενημέρωση όλων των σχολικών μονάδων. Ανακοίνωση οργανικών κενών. Προθεσμία 10 ημερών για υποβολή αίτησης εκπαιδευτικών (διάθεση ΠΥΣΔΕ, βελτίωση θέσης, από μετάθεση, από εξωτερικό)

16-6-2017: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά

(786) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...