ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021

Ίσως σας ενδιαφέρουν…