Μύκονος

Γυμνάσιο Μυκόνου

Διευθυντής : Ανδριανοπούλου Μαρία Σοφία

Διεύθυνση :  Βρύση Μυκόνου – 84600

Τηλέφωνο  : 22890-22288

Fax  :  22890-22288

e-mail  :  mail@gym-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2909010

 

Γυμνάσιο Άνω Μεράς Μυκόνου

Διευθυντής : Χατζίρης Αλέξανδρος

Διεύθυνση :   Άνω Μερά – 84600

Τηλέφωνο  :  2289076256, 2289076257

Fax  :  

e-mail  : mail@gym-an-meras-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2901000

2023-24:  Τάξεις Υποδοχής: ΝΑΙ

 

ΓΕ.Λ. Μυκόνου

Διευθυντής : Σαντοριναίος Νικόλαος

Διεύθυνση :  Πετείναρος 84600

Τηλέφωνο  : 22890-22999

Fax  :  22890-22999

e-mail  :  mail@lyk-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2959010

 

ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου

Διευθυντής : Ρουσουνέλος Γεώργιος.

Διεύθυνση :  Πετείναρος Μυκόνου 84600

Τηλέφωνο  : 22890-28131

Fax  :  22890-28131

e-mail  :  mail@1epal-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2940052

Τομείς και ειδικότητες για 2023-24 (Φ.Ε.Κ. 4040/Β/23-06-2023):

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – Τεχνικός Οχημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

Ιδιωτ. Γυμνάσιο Κυκλάδων (Σύγχρονη Παιδεία)

Διευθυντής : Καψάλης Γεώργιος.

Διεύθυνση :  Μαράθι 84600

Τηλέφωνο  : 22890-28670

Fax  :  22890-28495

e-mail  :  info@sychronipadeia.gr

Κωδικός Σχολείου : 2981010

 

Ιδιωτικό Λύκειο Κυκλάδων(Σύγχρονη Παιδεία)

Διευθυντής : Ντζιαβίδας Πέτρος

Διεύθυνση :  Μαράθι 84600

Τηλέφωνο  : 22890-28670

Fax  :  22890-28495

e-mail  :  info@sychronipaideia.gr

Κωδικός Σχολείου : 2961001

 

Μόρια Νησιού:  6

 

 

(0) εμφανίσεις