Σίφνος

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σίφνου

Διευθυντής : Μπελιός Νικόλαος

Διεύθυνση :  Απολλώνια-Σίφνος 84003

Τηλέφωνο : 22840-31312

Fax :  22840-31312

e-mail  :  mail@gym-sifnou.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2910010

2023-24:  Τάξεις Υποδοχής: ΝΑΙ

 

ΕΠΑ.Λ. Σίφνου

Διευθυντής : Ρίζου Βασιλική

Διεύθυνση :  Απολλώνια-Σίφνου 84003

Τηλέφωνο  : 22840-33912

Fax  :  22840-33912

e-mail  :  mail@1epal-sifnou.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2940060

Τομείς και ειδικότητες για 2023-24 (Φ.Ε.Κ. 4040/Β/23-06-2023):

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Μόρια Νησιού: 10

(1) εμφανίσεις