Σέριφος

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σερίφου

Διευθυντής : Μπουρτζίνου Ευαγγελία -Δήμητρα

Διεύθυνση :  Λιβάδι Σερίφου 84005

Τηλέφωνο  : 22810-51472

Fax  :  22810-51472

e-mail  :  mail@gym-serif.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2915010

Μόρια Νησιού: 11

(0) εμφανίσεις