Υποβολή αίτησης τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό/ αποσπάσεις εντός

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί:

 • που χαρακτηρίστηκαν «οργανικά υπεράριθμοι» για το σχολικό έτος 2017-18
 • που βρίσκονται στη διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 • με οργανική θέση που επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη σχολική μονάδα εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 • που αποσπάστηκαν από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε (σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης ή  ειδικής αγωγής)
 • που ανήκουν στη Διεύθυνση Δ.Ε Κυκλάδων και επιθυμούν να τοποθετηθούν/διατεθούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήμα Ένταξης ή σε Παράλληλη Στήριξη (έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εδώ)

να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά (π.χ. συνυπηρέτησης, οικογενειακής κατάστασης) από 16-08-2017 έως 25-08-2017 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω e-mail: pysde@dide.kyk.sch.gr

Επισημάνσεις:

 • για τα σταθερά μόρια μετάθεσης (αφορά όσους βρίσκονται στη διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) δείτε εδώ
 • για τα μόρια απόσπασης (αφορά αποσπασμένους από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε γενικής εκπαίδευσης) δείτε εδώ.
 • τα λειτουργικά κενά διαμορφώνονται συνεχώς και το συνημμένο αρχείο θα αντικαθίσταται αναλόγως
 • εφόσον ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί, συνιστάται η δήλωση και σχολικών μονάδων στις οποίες δεν εμφανίζεται λειτουργικό κενό, δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός δηλώνει τις σχολικές μονάδες που επιθυμεί ανεξάρτητα αν την παρούσα χρονική στιγμή δεν εμφανίζονται λειτουργικά κενά σε αυτές
 • για τις ειδικότητες με κοινές αναθέσεις  η αναγραφή του λειτουργικού κενού είναι ενδεικτική σε μία από αυτές και η τελική τοποθέτηση εξετάζεται ανά περίπτωση ανάλογα με τις διαθέσιμες αιτήσεις
 • για τα κενά κλάδου ΠΕ04: καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν όποιο κενό επιθυμούν ανεξαρτήτως ειδικότητας καθώς η τελική τοποθέτηση εξετάζεται ανά περίπτωση ανάλογα με τις διαθέσιμες αιτήσεις και τις κενές ώρες ανά ειδικοτήτα ΠΕ04 της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Τα κενά των διευθυντών σχολικών μονάδων και όσων έχουν αποσπαστεί εμφανίζονται ως κενά ίδιας ειδικότητας χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα αίτησης τοποθέτησης άλλης ειδικότητας του κλάδου ΠΕ04
 • για τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εντός και εκτός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δείτε, εδώ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (τελευταία ενημέρωση 26-08-2017),

ΑΙΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (αφορά όσους χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΣΕ  Σ.Μ.Ε.Α.Ε

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Πληροφορίες: 22810 88019

(3258) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...