Υποβολή αίτησης (οριστική τοποθέτηση, βελτίωση θέσης)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί:

  • χωρίς οργανική θέση (διάθεση ΠΥΣΔΕ) που έχουν υποβάλει αίτηση για οριστική τοποθέτηση
  • με οργανική θέση που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωση θέσης
  • νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί
  • εκπαιδευτικοί από μετάταξη κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2016-17
  • εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που διανύουν το τελευταίο έτος απόσπασης/παράτασης απόσπασης στο εξωτερικό

να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση τοποθέτησης σε οργανικό κενό. Η αίτηση θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr/ από 7/6/2017 έως και 16/6/2017 (ώρα 11:59 π.μ).

Οδηγίες καταχώρισης των προτιμήσεων (αφού πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην παραπάνω ιστοσελίδα):

Πατήστε στο  «Αιτήσεις Μετάθεσης» και  «ανοίξτε» για προβολή (δεξιά το πράσινο  εικονίδιο) την αντίστοιχη αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης
Πατήστε το κουμπί Διόρθωση.
Συμπληρώστε τις σχολικές μονάδες από τις Διαθέσιμες Προτιμήσεις με τη σειρά προτίμησης που επιθυμείτε.
Πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση. Είναι δυνατή η αλλαγή των προτιμήσεων μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης ηλεκτρονικά μπορούν, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν σε άλλη οργανική θέση, να επικοινωνήσουν με τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ για περαιτέρω οδηγίες (τηλ. 2281088019).

 

Δικαιολογητικά για  συνυπηρέτηση που δεν έχουν κατατεθεί κατά τη διαδικασία μεταθέσεων να αποστέλλονται αποκλειστικά με φαξ 2281088376.

 

Για τα οργανικά κενά, πατήστε εδώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ,  πατήστε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ: 2281088019

(1324) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...