Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-18

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_21-07-2017

(381) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...