Τροποποίηση πρότασης τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κυκλάδων ως Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. συνεδρίασε στις 08-08-2017 και αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/27-07-2017 Πράξης και προτείνει στον Π.Δ.Ε Ν. Αιγαίου την τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων με θητεία έως 31/07/2020:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

ΜΟΡΦΑ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ

ΚΑΚΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΙΜΩΛΟΥ

ΛΙΖΑΡΔΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ08

ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ05

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΔΩΝΙΣ

ΠΕ06

ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΕΑΣ

ΒΕΝΙΕΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

(628) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...