Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ενισχυτικής διδασκαλίας

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης, εδώ: ΩΝΘΚ4653ΠΣ-4ΜΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης

Ενημέρωση 3-3-2016: Πρόσληψη λόγω παραίτησης: 6ΦΔΨ4653ΠΣ-ΓΩ1

(424) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...