Τοποθετήσεις αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις επείγουσες ανάγκες κάλυψης λειτουργικών κενών κατά προτεραιότητα σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Γυμνάσια – Λ.Τ και Γυμνάσια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  2. Τις  σχετικές υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών (169217/Ε2/10-10-2017 και 169208/Ε2/10-10-2017)
  3. Τις αιτήσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών
  4. Την κείμενη νομοθεσία

ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών γενικής παιδείας τακτικού  προϋπολογισμού και μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανα περιοχή πρόσληψης. (ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, M.Ed.

ΠΕΡΙΟΧΗ Δ

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ

ΠΕΡΙΟΧΗ Β (ανακοινοποίηση 13-10-2017)

ΠΕΡΙΟΧΗ Α

 

(2368) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...