Τοποθετήσεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής

Με απόφαση του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (απόφαση πρόσληψης: 148589/Ε2/14-09-2016, Α.Δ.Α: Ω6814653ΠΣ-1ΟΣ).

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής, 16-09-2016

(540) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...