Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 12-07-2016

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (δείτε το συνημμένο αρχείο):

didekyk_onomastikes_uperari8mies_12-07-2016
Οργανικά κενά για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς (δείτε το συνημμένο αρχείο):

didekyk_kena_gia_organika_uperari8mous_12-07-2016

Διόρθωση κενών σε σχέση με το προηγούμενο ΠΥΣΔΕ στα παρακάτω σχολεία:

Γυμνάσιο Θήρας: προσθήκη κενού ΠΕ17
1ο Γυμνάσιο Νάξου: προσθήκη κενού ΠΕ06
ΕΠΑ.Λ Μυκόνου: 1 ΠΕ12.05 και 1 ΠΕ17.03 αντί 2 ΠΕ17.03

Καλούνται οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ αίτηση τοποθέτησης σε οργανικό κενό της ομάδας σχολείου τους ή όμορης ομάδας (ίδιο νησί).

Αποστολή αίτησης έως 22-07-2016, ώρα 14:00, φαξ 2281088376

Επόμενες συνεδριάσεις ΠΥΣΔΕ:
22-07-2016, τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (όσων υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης σε υπάρχον οργανικό κενό ίδιας ή όμορης ομάδας)
29-07-2016, οριστικές τοποθετήσεις, βελτιώσεις. Θα υπάρξει ενημέρωση στις 22-07-2016 για τη διαδικασία αποστολής της αίτησης τοποθέτησης.

(801) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...