Σχολικοί Σύμβουλοι

Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Προσωρινή Έδρα: Σχολικό Συγκρότημα Λιβάδια Μάννα,

Τηλ/Φαξ: 22810-82025

 

ΠΕ 01 (ΘΕΟΛΟΓΟΙ)

Πονηρός Ευάγγελος

Ταχ. Διευθυνση, email: estavrop@sch.gr

Έδρα: Π ε ι ρ α ι ά ς

Διεύθυνση: Mεθώνης 117, ΤΚ. 18456

Τηλ. 210-4176795

 

ΠΕ 02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ)

 Δεληκάρη Παρασκευή

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972926903
Ταχ. Διευθυνση, email: vividelika@gmail.com
Έδρα : Ε ρ μ ο ύ π ο λ η
Διεύθυνση: Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, ΤΚ. 84100
Τηλ. και Fax 22810-82025
email: sxol_symbouloi@dide.kyk.sch.gr

 

ΠΕ 03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ)

 

ΠΕ 04 (ΦΥΣΙΚΟΙ)

Ρούμελης Νικόλαος

Τηλ. Επικοινωνίας: 6973602369
Ταχ. Διευθυνση, email: nroum@sch.gr
Έδρα: Ε ρ μ ο ύ π ο λ η
Διεύθυνση: Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, ΤΚ. 84100
Τηλ. και Fax 22810-82025
email: sxol_symbouloi@dide.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα  σχολικού συμβούλου: http://blogs.sch.gr/nroum

ΠΕ 05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ)

Νικολακοπούλου Ευτυχία

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972909400
Ταχ. Διευθυνση, email: etheatro@gmail.com
Έδρα: Ε ρ μ ο ύ π ο λ η

Διεύθυνση: Π.Δ.Ε. Ν. Α ι γ α ί ου, ΤΚ. 84100

Τηλ. και Fax 22810-82025

email: sxol_symbouloi@dide.kyk.sch.gr

ιστοσελίδες: http://users.sch.gr/enikolakop/meli-istoselidas/http://enikolakop.mysch.gr/

 

ΠΕ 06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ)

 Καπνιά Γραμματή

Διεύθυνση: Π.Δ.Ε. Ν. Α ι γ α ί ο υ, ΤΚ. 84100

Τηλ. και Fax 22810-82025

Κινητό τηλ: 6977419496

email: sxol_symbouloi@dide.kyk.sch.gr   gkapnia@yahoo.gr

 

ΠΕ 07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ)

Χατζηιωάννου Ίρις – Μέλισσα – Αντιγόνη

Τηλ. :  210 4176795, fax 210 4179780
Ταχ. Διεύθυνση, email: mel.chatziioanou@gmail.com
Έδρα: Α’ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.  Α θ ή ν α ς

 

ΠΕ 08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)

 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ταχ. Διευθυνση, email: beredimas2001@yahoo.gr
Έδρα: Δ..Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Γ. Μαύρου 2, Ρόδος, ΤΚ 85132
Τηλ. 22413-64849
Fax. 22413-64848

 

ΠΕ 09 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)

Σπανός Ανώνιος

Ταχ. Διευθυνση, email: mail@dide-peiraia.att.sch.gr, aespanos@yahoo.gr
Έδρα: Δ.Δ.Ε  Π ε ι ρ α ι ά
Τηλ. 210 4176795
Fax. 210 4176780

ΠΕ 10 (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ)

         Πάτσος Χρήστος

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974840101, 210 6813561
Ταχ. Διευθυνση, email: xristospatsos@in.gr
Έδρα: Α’ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α θ ή ν α ς
Διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18, Τ. Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5226297
Fax. 210 5241147
Email: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr

ΠΕ 11 (ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ)

 Ρινακάκη Ουρανία

Τηλ. Επικοινωνίας:
Ταχ. Διευθυνση, email:
Έδρα: Ε ρ μ ο ύ π ο λ η
Διεύθυνση: Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, ΤΚ. 84100
Τηλ. και Fax 22810-82025
email: sxol_symbouloi@dide.kyk.sch.gr

ΠΕ 12 (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Γιάννης Τζωρτζάκης

ΠΕ12.01 Πολιτικός Μηχανικός

Σχολικός Σύμβουλος Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Δ/νση: Ρολέν 4

τηλ: 2810246871

ιστοσελίδες: projectkriti.weebly.com

geopliroforiki.weebly.com

texnoschool.pbworks.com

email: johntzortzakis@gmail.com

 

ΠΕ 13 (ΠΤΥΧ. ΝΟΜ. ΚΑΙ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ.)

Κατσίρας Β. Λεωνίδας

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977896978
Ταχ. Διευθυνση, email: symbouloiaathinas@gmail.com
Έδρα: Α’ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α θ ή ν α ς
Διεύθυνση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16, Τ. Κ. 11526, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5226297
Fax. 210 7786024
Ιστοσελίδα: katsiras.gr

 

ΠΕ 14 (ΠΤΥΧ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ.Λ.Π.)

Κιούσης Γεώργιος

α’ ΓΕΩΠΟΝΟΥ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936875194
Ταχ. Διευθυνση, email:
Έδρα: Α’ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α θ ή ν α ς
Διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18, Τ. Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5226297
Fax. 210 5241147
Email: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr

 

ΠΕ 15 (ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Γουρδομιχάλη-Οικονομίδη Δήμητρα

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5690456, 6979074329
Ταχ. Διευθυνση, email: manti@otenet.gr
Έδρα:Π ε ι ρ α ι ά ς
Διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, Τ. Κ.18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210 4115753, 210 4127687
Fax. 210 4115753

 

ΠΕ 16 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

          

 

ΠΕ 17 (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ)

Παπαευθυμίου Βασίλειος

α’ ΜΗΧ/ΓΟΥ, ΤΕΧΝ/ΓΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας: 6997211888
Ταχ. Διευθυνση, email:
Έδρα: Α’ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α θ ή ν α ς
Διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18, Τ. Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5226297
Fax. 210 5241147
Email: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr

 

Τάτης Κώστας

β’ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας:
Ταχ. Διευθυνση, email:
Έδρα: Α’ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α θ ή ν α ς
Διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18, Τ. Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5226297
Fax. 210 5241147
Email: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr

Παπαδοπούλου Μαρία

γ’ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας: 6972719387
Ταχ. Διευθυνση, email:
Έδρα: Α’ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α θ ή ν α ς
Διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18, Τ. Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5226297
Fax. 210 5241147
Email: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr

 

ΠΕ 19 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Τηλ. Επικοινωνίας:
Ταχ. Διευθυνση, email:
Έδρα:
Διεύθυνση: Ιακωβίδου 9 ΤΚ 81100 Μυτιλήνη
<

Τηλ.
Fax.
Email: sangelaina@gmail.com
email: sxol_symbouloi@dide.kyk.sch.gr

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

            Δερέκα Μαρία

Τηλ. Επικοινωνίας:
Ταχ. Διευθυνση, email:
Έδρα:
Διεύθυνση:
Τηλ.
Fax.
email: