Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να δηλώσουν παραίτηση ότι οι ημερομηνίες προθεσμίας παραίτησης έχουν τροποποιηθεί από την παρούσα σχολική χρονιά και είναι πλέον από 01 – 10 Απριλίου έκαστους έτους. Σε περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία (όπως φέτος που η 1η Απριλίου είναι Σάββατο), η υποβολή των αιτήσεων θα γινεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς για το φέτος, οι ημερομηνίες παραλαβής αιτήσεων παραίτησης είναι οι εξής:

03 Απριλίου – 10 Απριλίου 2017

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τόσο με e-mail (σκαναρισμένη η αίτηση με υπογραφή του εκπαιδευτικού, από το προσωπικό του e-mail) όσο και με fax (από το fax της σχολικής μονάδας).

Δείτε το πρότυπο της αίτησης εδώ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ

 

(194) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...