Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

Για να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

Ανάληψη υπηρεσίας απαραιτήτως στη Διεύθυνση Δ.Ε Κυκλάδων από την Παρασκευή 17-03-2017 έως και την Δευτέρα 20-03-2017, ώρα 14:00.

Για να δείτε τα κενά πατήστε εδώ.

Η αίτηση τοποθέτησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Αφού συμπληρώσετε την αντίστοιχη από τις παρακάτω αιτήσεις (σε συνδιασμό με τον πίνακα κενών ανά ειδικοτητα) , την αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια την αποστέλλετε με e-mail στο mail: anadekyk@sch.gr.

ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Α_ΚΥΚΛ

ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Δ_ΚΥΚΛ

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  4. Έγγραφο όπου να αναφέρεται το ΑΦΜ του εκπαιδευτικού
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους με ή χωρίς τέκνα
  6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο). Απαιτούνται για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο
  7. Πρόσφατη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  8. Πρόσφατη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  9. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
  10. Υπεύθυνη δήλωση ότι «α) δεν διώκομαι β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημόσιου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και δεν ασκώ  εμπορία κατ’ επάγγελμα.»

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Για όσους αναπληρωτές εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2015-16 στη ΔΔΕ Κυκλάδων είναι απαραίτηττα μόνο τα Νο 6, 7 & 9 δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που διατηρούνται ήδη στην υπηρεσία.

Επισήμανση: δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων σε φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες:

Η μισθοδοσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε Κυκλάδων.

(178) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...