Προσλήψεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη

Ανάληψη υπηρεσίας απαραιτήτως στη Διεύθυνση Δ.Ε Κυκλάδων από την Δευτέρα 26-09-2016 έως Τρίτη 27-09-2016, ώρα 14:00.

Για να δέιτε τον πίνακα προσληφθέντων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.

Για να δείτε  τα κενά για παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ.

Η αίτηση τοποθέτησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Αφού συμπληρώσετε την αντίστοιχη από τις παρακάτω αιτήσεις, την αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια την αποστέλλετε με e-mail στο mail: anadekyk@sch.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους με ή χωρίς τέκνα
  5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο). Απαιτούνται για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο
  6. Πρόσφατη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  7. Πρόσφατη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  8. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι «α) δεν διώκομαι β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημόσιου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και δεν ασκώ  εμπορία κατ’ επάγγελμα.»

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Για όσους αναπληρωτές εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2015-16 στη ΔΔΕ Κυκλάδων είναι απαραίτηττα μόνο τα Νο 6, 7 & 9 δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που διατηρούνται ήδη στην υπηρεσία.

Επισήμανση: δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων σε φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες:

Η μισθοδοσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε Κυκλάδων.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των τεσσάρων περιοχών της ΔΔΕ Κυκλάδων.

(389) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...