Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

Δείτε την εγκύκλιο εδώ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΩΗ4Γ4653ΠΣ-ΠΤΗ.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης είναι μέχρι την Πέμπτη 31/08/2017.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο/η υποψήφιος/α  (ακόμη κι εάν έχει ενταχθεί στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2017-2018), δεν θα είναι διαθέσιμος/η για πρόσληψη.

Το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία θα οριστεί με σχετική ανακοίνωση.

(456) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...