Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών Μονάδων, Ε.Κ. και σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αυτοπροσώπως ή με fax (22810-88376) από 17/08/2017 έως 21/08/2017, στις 14:00.

Τα δικαιολογητικά (αφορά στους νέους/νέες υποψηφίους/ες) θα γίνονται δεκτά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με εταιρία ταχυμεταφορών, όχι με fax.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΝΟΜΟΣ 4473/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ: 2281088019

(806) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...