Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Τμήμα Ένταξης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αποσπασθούν σε Τμήμα Ένταξης και διαθέτουν τα προσόντα:

των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28  παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β’/7-12-2015) υπουργικής απόφασης,

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης έως Τρίτη 30-08-2016 και ώρα 12:00 (φαξ 2281088376 ή e-mail pysde@dide.kyk.sch.gr)

Τα προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα που θα συνυποβάλει τώρα ο/η εκπαιδευτικός εκτός αν υπάρχουν ήδη στο Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλου.

Για να δείτε τα τμήματα ένταξης των Κυκλάδων δείτε εδώ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(312) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...