Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων

Δείτε την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, εδώ.

Προς ενημέρωσή σας, από 1/1/2017, ισχύουν τα παρακάτω: (δεν αφορά ασφαλισμένους στο ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε.):

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Παλαιοί ασφαλισμένοι: (Βασικός Μισθός + Επίδομα θέσης ευθύνης) επί 6,67%

Νέοι ασφαλισμένοι: (Βασικός Μισθός + Επίδομα θέσης ευθύνης + Οικογενειακή παροχή + Επίδομα απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών) επί 6,67%

Σημείωση: η κράτηση στο επίδομα θέσης ευθύνης δεν γίνεται εάν πρόκειται για θέση με αναπλήρωση (π.χ Προσωρινός Αναπληρωτής Διευθυντής για ένα σχολικό έτος)

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ Τ.Π.Δ.Υ

Παλαιοί ασφαλισμένοι: Βασικός μισθός επί 4%

Νέοι ασφαλισμένοι: Σύνολο αποδοχών επί 4%

Από 1/7/2011 υπάρχει επιπλέον κράτηση 1% επί του συνόλου των αποδοχών για όλους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2,55% επί του συνόλου των αποδοχών για όλους

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ Μ.Τ.Π.Υ

Δείτε περισσότερα, εδώ.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ

Παλαιοί ασφαλισμένοι: (Βασικός Μισθός + Επίδομα θέσης ευθύνης) επί 3,5%

Νέοι ασφαλισμένοι: (Βασικός Μισθός + Επίδομα θέσης ευθύνης + Οικογενειακή παροχή + Επίδομα απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών) επί 3,5%

Σημείωση: η κράτηση στο επίδομα θέσης ευθύνης δεν γίνεται εάν πρόκειται για θέση με αναπλήρωση (π.χ Προσωρινός Αναπληρωτής Διευθυντής για ένα σχολικό έτος)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2% επί του συνόλου των αποδοχών για όλους

(504) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...