Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων για το έτος 2015-16 διοργανώνει τα παρακάτω εξ’ αποστάσεως σεμινάρια

Για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Ι
  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙ
  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙΙ
  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙV

Για εκπαιδευτικούς πληροφορικής

  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής Ι
  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής ΙΙ