Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με

  • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ)
  • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

διοργανώνει τη Δράση εθελοντικών διαδικτυακών μαθημάτων (online lessons)

«Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων»

μέσω της οποίας προσφέρει τα παρακάτω εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια:

  1. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας
  2. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
  3. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
  4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
  5. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Στα σεμινάρια έχουν εγγραφεί για να τα παρακολουθήσουν 4.500 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.

Δείτε την πρόσκληση 

Αναλυτικά την ύλη των σεμιναρίων

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επιμορφωτές στα παραπάνω σεμινάρια να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 06/10/2017

Όσοι από εσάς τους εκπαιδευτικούς των σεμιναρίων του Νοτίου Αιγαίου, που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια, μπορείτε να μας βοηθήσετε στην δράση αυτή, μπορείτε να κάνετε αίτηση.

Για την ΕΥΥ eTwinning

Νίκος Τζιμόπουλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών