Ο συγκεκριμένος οδηγός είναι ένα πολύ αρχικό κείμενο για ελεύθερου κώδικα προγράμματα επεξεργασίας video, από όπου μπορείτε να πάρετε μια αρχική ιδέα για το συγκεκριμένο θέμα. Το άρθρο είναι σχετικά παλιό και ενδέχεται ορισμένες από τις πληροφορίες του να αφορούν παλιότερες εκδόσεις προγραμμάτων (ή προγράμματα που έπαψαν να υποστηρίζονται)

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο:

Open Source Freeware video editing

Open source freeware Video Editing programs