Το λογισμικό iTalc μας επιτρέπει να ελέγχουμε τους  υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο και είναι πολύ χρήσιμο σε ένα σχολικό εργαστήριο. Το λογισμικό χωρίζεται σε δύο τμήματα: το master module και το student module. Το πρώτο εγκαθίσταται στον υπολογιστή του καθηγητή που ελέγει τους υπόλοιπους υπολογιστές που θα πρέπει να έχουν το student module. Το iTalc μας επιτρέπει να ελέγχουμε απομακρυσμένα έναν υπολογιστή, κλείδωμα της επιφάνειας εργασίας, αυτόματη εκκίνηση των υπολογιστών κ.α. Στο συννημένο θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης στο σχολικό εργαστήριο.

Εγκατάσταση iTalc

Οδηγίες εγκατάστασης iTalc