Έπειτα από την επιτυχή υλοποίηση για επτά (7) συνεχόμενα χρόνια των σεμιναρίων από απόσταση, συνεχίζουμε και φέτος με νέο και ανανεωμένο υλικό.

Μέχρι και σήμερα έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια περισσότεροι από 3.000 εκπαιδευτικοί από 36 νησιά του Νοτίου Αιγαίου αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν, έχουν αξιολογήσει πολύ θετικά τα σεμινάρια καθώς τους βοήθησαν στην διδασκαλία όλων των μαθημάτων με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς:

 • την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Αιγαίου,
 • τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων,
 • τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων,
 • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (http://www.e-diktyo.eu),
 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,

υλοποιεί το σχολικό έτος 2017-2018 τα παρακάτω εξ’ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης:

 1. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Ι»
 2. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙ»
 3. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙΙ»
 4. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙV»
 5. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία V – Scratch»
 6. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία VI – Λογισμικό Διαδραστικών Πινάκων»
 7. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στα Δημοτικά»

Τα σεμινάρια οργανώνονται σε 6 κύκλους για τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων ενώ το έβδομο απευθύνεται μόνο σε καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19 –ΠΕ20.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα – Απαιτήσεις

Τα σεμινάρια αυτά έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων στην διδασκαλία. Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι κυρίως Web 2.0 εφαρμογές, που τρέχουν κατευθείαν από το διαδίκτυο (χωρίς να χρειάζονται εγκατάσταση), αλλά και ελεύθερα και ανοικτά λογισμικά, που θα τα «κατεβάζετε» από το διαδίκτυο δωρεάν. Θα χρειαστείτε μια γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και φυσικά πρόσβαση σε υπολογιστή από προσωπικό σας χώρο. Όσον αφορά τις γνώσεις, αρκεί να γνωρίζετε τα βασικά στη χρήση του υπολογιστή, επεξεργαστή κειμένου, πλοήγηση στο διαδίκτυο, email. Για ό,τι άλλο χρειαστεί θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και βοήθεια από τον επιμορφωτή της e-τάξης σας.

Κατά κύριο λόγο θα γνωρίσετε εργαλεία τα οποία «τρέχουν» στο Διαδίκτυο καθώς και την παιδαγωγική αξιοποίηση τους στην τάξη.

Στην ύλη όλων των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση, με αφαίρεση ή αλλαγές διδακτικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και τις παρατηρήσεις των επιμορφούμενων, όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου 6.«Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία VI – Λογισμικό Διαδραστικών Πινάκων», δεν απαιτείται να έχετε διαδραστικό πίνακα, αλλά γίνεται η παρουσίαση του ελεύθερου λογισμικού για διαδραστικούς πίνακες Sankore, που μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή.

Διαδικασία

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου από απόσταση. Κάθε εβδομάδα (την Δευτέρα) θα αναρτάται στον ιστοχώρο του σεμιναρίου το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας, καθώς και κάποιες δραστηριότητες – ασκήσεις, τις οποίες οι επιμορφούμενοι θα καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων. Όλη η διαδικασία θα υποστηρίζεται και θα ενισχύεται παράλληλα από την επικοινωνία των συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρουμ, αποστολή μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας του moodle, καθώς και μέσω του ooVoo και της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης BigBlueButton (ΒΒΒ).

Βεβαίωση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων.

Διάρκεια

Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 120 ωρών (6 μήνες) και ξεκινά από τον Οκτώβριο 2017 μέχρι τον Μάιο 2018. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, email, τηλεδιάσκεψη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι (επιμορφούμενοι και επιμορφωτές) συμμετέχουν εθελοντικά.

Εγγραφή στα σεμινάρια

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στα σεμινάρια θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους από την Δευτέρα 29 Μαΐου 2016 έως και την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 στην διεύθυνση

http://bit.ly/epyna2017

Δικαίωμα εγγραφής σε ένα σεμινάριο, εκτός από το πρώτο, έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προηγούμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Τζιμόπουλο Νίκο στο ntzimop@sch.gr

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις των περυσινών σεμιναρίων τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Ο Υπεύθυνος των σεμιναρίων

Νίκος Τζιμόπουλος

Εγγραφή στα σεμινάρια ΤΠΕ για το σχολικό έτος 2017-18