Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία

Υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 12/10/2015 μέχρι 1/4/2016τα παρακάτω εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης:

 1. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Ι»
 2. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙ»
 3. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙΙ»
 4. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙV»
 5. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία V»
 6. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής Ι»
 7. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής ΙΙ»
 8. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στα Δημοτικά ΙΙΙ»
 9. «Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών»

Μοντέλο Επιμόρφωσης

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από 44 νησιά της Ελλάδας. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 120 ωρών (6 μήνες) και ξεκινά από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Στα παραπάνω σεμινάρια συμμετείχαν 1113 εκπαιδευτικοί και λειτούργησαν συνολικά 54 τμήματα με τους αντίστοιχους επιμορφωτές. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετείχαν εθελοντικά.

Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιήθηκαν:

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, όπου είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) και χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων.
 • Για την σύγχρονη επικοινωνία η open-source πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton, η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.
  Επιμορφωτικά Αντικείμενα
 • Διάφορα ελεύθερα εργαλεία ΤΠΕ και Web 2.0 υπηρεσίες, όπως π.χ. (Blog, WordPress, GoogleDocs, Weebly, pixlr, η-τάξη, Wordle, Edmodo, Moovly, Φωτόδεντρο, Blendspace, Doodle, κ.α.)

Σχολική Βία & Εκφοβισμός (Bullying)

Υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 10/2016 μέχρι και 01/2017 από τον κο Μίλτο Σακελλαρίου, Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ) σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων.

Μοντέλο Επιμόρφωσης

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle
 • Για την σύγχρονη επικοινωνία η open-source πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως και το παρακολούθησαν 170 επιμορφούμενοι

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Το επιμορφωτικό υλικό που διαρθρώνεται σε δέκα ενότητες, και παρήχθη υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα σεμινάρια σχολικού έτος 2016-2017