Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει τη Δράση εθελοντικών διαδικτυακών μαθημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα σεμινάρια σχολικού έτος 2016-2017

Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 12/10/2015 μέχρι 1/4/2016τα παρακάτω εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Ι» «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων

Εγγραφή στα σεμινάρια ΤΠΕ για το σχολικό έτος 2017-18

Έπειτα από την επιτυχή υλοποίηση για επτά (7) συνεχόμενα χρόνια των σεμιναρίων από απόσταση, συνεχίζουμε και φέτος με νέο και ανανεωμένο υλικό. Μέχρι και σήμερα έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια περισσότεροι από 3.000 εκπαιδευτικοί από 36 νησιά του Νοτίου Αιγαίου αλλά

Εργασίες ΚΕΠΛΗΝΕΤ Φεβρουάριος 2016

Με το παρόν έγγραφο ενημερώνουμε σε διμηνιαία βάση την τους ενδιαφεροόμενουνους Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,  την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης