Άρθρο της Εφημερίδας Έθνος για τις δράσεις μας

Άρθρο της Εφημερίδας Έθνος για τις δράσεις μας

Στο φύλλο του Σαββάτου 14/02/2016 της Εφημερίδας Έθνος δημοσιεύτηκε άρθρο που περιγράφει το έργο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κυκλάδων. Επίσης το άρθρο δημοσιεύτηκε στην online έκδοση της εφημερίδας και αναδημοσιεύτηκε από πλήθος άλλων ενημερωτικών ιστοσελίδων. Διαβάστε το αρθρο

Δελτίο τύπου: Σεμινάρια που υλοποιεί το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων το έτος 2015-16

Λήψη ολόκληρου του δελτίου τύπου Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς: την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ν. Αιγαίου, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των

WordPress στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων στα πλαίσια των προγραμμάτων επιμόρφωσης δημιούργησε σειρά μαθημάτων με αντικείμενο την δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας στο ΠΣΔ με την πλατφόρμα WordPress. Το μάθημα περιλαμβάνει οδηγούς σε μορφή βίντεο με πλήρης οδηγίες και με αντικείμενο: εγκατάσταση δημιουργία περιεχομένου