Πιστοποιητικά επιτυχόντων ΚΠγ Ιουνίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει τα Πιστοποιητικά Επιτυχόντων (Πτυχία) στις εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα  με τις οδηγίες, τα πτυχία επιδίδονται στους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους ( εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα: 22810 84644 ή 84934.

(53) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...