Οργανικές υπεραριθμίες – Ανακοίνωση οργανικών κενών μετά τις μεταθέσεις

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κυκλάδων με την υπ’ αριθμ. 5/22-05-2017 Πράξη:

  • Αποφάσισε τη διαμόρφωση των οργανικών κενών μετά τις μεταθέσεις
  • Διαπίστωσε οργανικές υπεραριθμίες σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων
Με ευθύνη του Διευθυντή/Διευθύντριας του κάθε σχολείου, θα ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας για να δηλώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών (σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97) αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι. Οι αιτήσεις να αποσταλούν απευθείας στη Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων στο ΦΑΞ 2281088376 το αργότερο μέχρι τις 12:00 της Παρασκευής 26/5/2017 προκειμένου το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κυκλάδων να χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα.
Μετά τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των υπεραρίθμων θα γνωστοποιηθούν σε αυτούς τα υπάρχοντα οργανικά κενά προκειμένου να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση τοποθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96.

Π.Υ.Σ.Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΗΛ: 2281087979

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

(1313) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...