Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ: 207949Ε2_28-11-2017_ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν 4440_16_signed

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για μετάταξη, όπως τηρούν τη διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο απαρεγκλίτως.

 

 

(90) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...