Μόρια για τις αιτήσεις μετάθεσης 2015-16

Ανακοινώνουμε τον πίνακα με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών (από περιοχή σε περιοχή) .

Δείτε το συνημμένο αρχείο anafora_teliki_25-01-2016.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 29-01-2015 στο mail maina@sch.gr.

(684) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...