Μισθοδοσία Απριλίου αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού με το νέο μισθολόγιο (Ν.4354/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι η μισθοδοσία των αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού μηνός Απριλίου (πληρωμή στις 10 Μαΐου) έχει υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και αφού λάβαμε υπόψη τα παρακάτω (από την ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών):

Επισημάνσεις:

  • Εκπαιδευτικοί οι οποίοι στις 31-12-2015 πληρώθηκαν με το παλιό μισθολόγιο με μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0 ή Ε0 ή Ε1 δεν θα έχουν καμία διαφοροποίηση στις αποδοχές. Δηλαδή όσοι έως και 31-12-2015 είχαν υπηρεσία που αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη μέχρι και 6 έτη έχουν από 1-1-2016 τις ίδιες απολαβές που είχαν στις 31-12-2015
  • Εκπαιδευτικοί οι οποίοι στις 31-12-2105 πληρώθηκαν με το παλιό μισθολόγιο με μισθολογικό κλιμάκιο Δ0 ή μεγαλύτερο θα έχουν διαφοροποίηση στις αποδοχές και πιο συγκεκριμένα θα δούνε μείωση των αποδοχών τους. Αυτό οφείλεται στό γεγονός ότι για τη σύγκριση των αποδοχών στις 31-12-2015 με 1-1-2016 θεωρούμε (σχετ: οι ανωτέροι εγκύκλιοι) ότι έπρεπε να καταταχθούν σε χαμηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο με τις διατάξεις του Ν.4024/2011. Παράδειγμα: αναπληρωτής εκπαιδευτικός πληρώθηκε στις 31-12-2015 με το μισθολογικό κλιμάκιο Δ0. Όμως με βάση τις παραπάνω εγκυκλίους έπρεπε να πληρωθεί με μισθολογικό κλιμάκιο Ε2. Στη σύγκριση δηλαδή παλαιών (31-12-2015) με νέων αποδοχών (1-1-2016) θεωρούμε ότι ελάμβανε το βασικό μισθό του Ε2 (1250) και όχι του Δ0 (1381). Πιο συγκεκριμένα:

Βασικός μισθός Μ.Κ Δ0: 1381

Βασικός μισθός Μ.Κ Ε2: 1250

Βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο κατατάσσεται (με 6 έτη στις 31-12-2015): Μ.Κ 4 (νέου μισθολογίου), 1269

Και επειδή υπάρχει αύξηση 19 ευρώ (1269 – 1250), αυτή καταβάλλεται σε 4 δόσεις. Δηλαδή ο νέος βασικός την 1/1/2016 διαμορφώνεται: 1254,75. Τελικά ο συγκεκριμένος αναπληρωτής λαμβάνει από 1/1/2016 περίπου 83 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που ελάμβανε με το παλιό μισθολόγιο.

  • Τυχόν αναδρομικά θα υπολογισθούν με τη μισθοδοσία Μαΐου και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης στο πρόγραμμα μισθοδοσίας.
  • Δεν έχουν υπολογισθεί τυχόν μεταπτυχιακά. Αναμένονται διευκρινίσεις από το Υπ. Οικονομικών (έχει αποσταλεί ερώτημα από το Υπ. Παιδείας)
  • Όλα τα παραπάνω (καταβαλλόμενες αποδοχές κ.λ.π) ισχύουν έως 30-06-2016

(265) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...