Μεταθέσεις 2016

Δείτε τα συνημμένα αρχεία με τις αποφάσεις μεταθέσεων που αφορούν στις Κυκλάδες:

Μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης 2016 Μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή 2016

Επισημαίνονται τα παρακάτω σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των μετατιθέμενων:

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι και 4-7-2016. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2016, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2016. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους

Σύμφωνα δε με την ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ (http://www.minedu.gr/eidiseis/21966-30-06-16-oi-metatheseis-ton-ekpaideftikon-tis-defterovathmias-ekpaidefsis)

η ανάληψη υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης με fax, στο 22810-88376.

(748) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...